Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag tycker bättre om från svenska till franska

Översätt jag tycker bättre om till andra språk