Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je fais mes devoirs (mpl) från svenska till franska

MinaMes

Översätt je fais mes devoirs (mpl) till andra språk