Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je m´ennuie från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
hara
Annons
Annons

Översätt je m´ennuie till andra språk