Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je m���ennuie från svenska till franska

hara

Översätt je m���ennuie till andra språk