Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je m'habituerai från svenska till franska

Översätt je m\'habituerai till andra språk