Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je me suis d��cid�� �� från svenska till franska

Översätt je me suis d��cid�� �� till andra språk