Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je n'ai pas le temps från svenska till franska

Översätt je n\'ai pas le temps till andra språk