Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je ne l��aime pas från svenska till franska

Översätt je ne l��aime pas till andra språk