Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je suis d��sol��, je suis d��sol��e från svenska till franska

Översätt je suis d��sol��, je suis d��sol��e till andra språk