Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je suis perdu, je suis perdue från franska till svenska

Översätt je suis perdu, je suis perdue till andra språk