Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je suis tomb��, je suis tomb��e från svenska till franska

Översätt je suis tomb��, je suis tomb��e till andra språk