Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je suis très pressé, je suis très pressée från franska till svenska

Översätt je suis très pressé, je suis très pressée till andra språk