Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je t'ai dit n'importe quoi från svenska till franska

dity
vadquoi

Översätt je t\'ai dit n\'importe quoi till andra språk