Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je t'ai dit n'importe quoi från svenska till franska

Annons
dity
Annons
vadquoi
Annons
Annons
Annons

Översätt je t\'ai dit n\'importe quoi till andra språk