Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je te présente X från svenska till franska

jagmoi

Översätt je te présente X till andra språk