Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je vais au concert, je vais au concert aller från franska till svenska

Översätt je vais au concert, je vais au concert aller till andra språk