Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je vais me marier från svenska till franska

jagmoi

Översätt je vais me marier till andra språk