Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je vais vous chercher från franska till svenska

vousni

Översätt je vais vous chercher till andra språk