Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je veux vivre från franska till svenska

vivrebo

Översätt je veux vivre till andra språk