Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je m'baladais från svenska till franska

jagmoi

Översätt je m\'baladais till andra språk