Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je meurs de soif från svenska till franska

jagmoi

Översätt je meurs de soif till andra språk