Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je n'embrasse pas från svenska till franska

Översätt je n\'embrasse pas till andra språk