Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je regarde la télé från svenska till franska

Översätt je regarde la télé till andra språk