Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je t'ai accompagnée från svenska till franska

medavec

Översätt je t\'ai accompagnée till andra språk