Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta je vais au supermarché från franska till svenska

moijag

Översätt je vais au supermarché till andra språk