Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jouer från franska till svenska

Annons
Annons
sur
surom
Annons
Annons
Annons

Översätt jouer till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018