Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jouer au hockey sur glace från franska till svenska

surom
sur

Översätt jouer au hockey sur glace till andra språk