Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jouer au golf från svenska till franska

omsur
sur

Översätt jouer au golf till andra språk