Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jouer de la batterie från franska till svenska

surom
sur

Översätt jouer de la batterie till andra språk