Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jouer du piano från franska till svenska

oueller

Översätt jouer du piano till andra språk