Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta joyeux anniversaire! från svenska till franska

dinton

Översätt joyeux anniversaire! till andra språk