Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kämpa mot från svenska till franska

Annons
motvers
Annons
Annons
sur
omsur
Annons
Annons

Översätt kämpa mot till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018