Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta känna sig illa till mods från svenska till franska

illamal
tillà

Översätt känna sig illa till mods till andra språk