Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta känner ni till från svenska till franska

Annons
Annons
tillà
Annons
Annons
Annons

Översätt känner ni till till andra språk