Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kär i, vara kär i från svenska till franska

Översätt kär i, vara kär i till andra språk