Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta k��nner ni till från svenska till franska

tillà

Översätt k��nner ni till till andra språk