Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta k��r i, vara k��r i från svenska till franska

Översätt k��r i, vara k��r i till andra språk