Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kalla mig från svenska till franska

migmoi
jagmoi

Översätt kalla mig till andra språk