Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klättra, klättra i berg från svenska till franska

Översätt klättra, klättra i berg till andra språk