Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta kl�� av sig från svenska till franska

Översätt kl�� av sig till andra språk