Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är sju från svenska till franska

Annons
Annons
sjusept
Annons
nioneuf
nyneuf
Annons
femcinq
Annons

Översätt klockan är sju till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018