Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan ��r sju från svenska till franska

sjusept
nioneuf
nyneuf
femcinq

Översätt klockan ��r sju till andra språk