Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan ��r tolv, p�� dagen från svenska till franska

Översätt klockan ��r tolv, p�� dagen till andra språk