Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan ��tta från svenska till franska

sexsix
nioneuf

Översätt klockan ��tta till andra språk