Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan kvart ��ver sex från svenska till franska

sexsix
femcinq

Översätt klockan kvart ��ver sex till andra språk