Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan sex från svenska till franska

sexsix
nioneuf
nyneuf

Översätt klockan sex till andra språk