Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan tio i nio från svenska till franska

nioneuf
TioDix
nyneuf
sexsix

Översätt klockan tio i nio till andra språk