Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är 945 på morgonen från svenska till franska

sexsix

Översätt klockan är 945 på morgonen till andra språk