Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är fem från svenska till franska

femcinq
nioneuf

Översätt klockan är fem till andra språk