Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är halv åtta från svenska till franska

nioneuf
sjusept
nyneuf
8huit
femcinq

Översätt klockan är halv åtta till andra språk