Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är halv nio från svenska till franska

nioneuf
nyneuf
sjusept
8huit

Översätt klockan är halv nio till andra språk